Mašīnas darbības traucējummeklēšana

Ja jums ir kādas problēmas ar trauku mazgāšanas mašīnu, izvēlieties problēmu sarakstā attiecīgo problēmu un apskatiet padomus.

1. Mana trauku mazgājamā mašīna nedarbojas.

Iespējams, ir izsists drošinātājs vai nestrādā jaudas slēdzis. Jums ir jānomaina drošinātājs vai jāieliek atpakaļ jaudas slēdzis. No ķēdes ir jāizslēdz citas ierīces. Šaubu gadījumā konsultējieties ar trauku mazgājamās mašīnas ražotāju vai kvalificētu elektroinženieri.

2. Mana trauku mazgājamā mašīna izdala dīvainu troksni.

Daži trokšņi ir pilnīgi normāli, piemēram, motora darbības troksnis, troksnis, kas rodas, atveroties vārstam, lai iesūknētu ūdeni, vai taimera kontrole, turpinoties mazgāšanas ciklam. Bieži vien troksni rada kāds no mazgājamajiem priekšmetiem, kas palicis vaļīgāks vai nokritis plauktā, tāpēc raugieties, lai visi trauki būtu droši nostiprināti.

Lūdzu skatīt arī trauku mazgājamās mašīnas rokasgrāmatu.

3. Ūdens netiek izsūknēts no mašīnas.

  • Iespējams, ir bloķēts mašīnas filtrs. Lūdzu, izņemiet filtru un iztīriet to.
  • Iespējams, ūdens caurule ir pārāk saliekta. Lūdzu, pārbaudiet un skat. trauku mazgājamās mašīnas rokasgrāmatu.
  • Iespējams, ir bloķēts ūdens izvadīšanas sūknis. Lūdzu skat. rokasgrāmatu un zvaniet servisam.
  • Iespējams, ir bloķēta novadcaurule. Ja ūdens neizplūst kanalizācijā arī no virtuves izlietnes, iespējams, jums jāzvana santehniķim.
  • Lūdzu skatīt arī trauku mazgājamās mašīnas rokasgrāmatu.

4. Mašīnas apakšā ir ziepju putas.

Ja trauki ir pirms tam nomazgāti ar rokām, lietojot trauku mazgāšanas līdzekli, pirms trauku ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā ir svarīgi tos rūpīgi noskalot. Uz traukiem palikušas šķidrās ziepes var izraisīt pārmērīgu putošanu.

5. Mana mašīna iekšpusē ir netīra.

Daži ēdieni, piem., ēdieni uz tomātu bāzes, var notraipīt trauku mazgājamo mašīnu, īpaši tas attiecas uz plastmasas traukiem. Šos traipus bieži vien nav iespējams notīrīt. Mēs iesakām trauku mazgājamajā mašīnā nemazgāt plastmasas traukus, kuros ir šāda ēdiena paliekas vai traipi.

6. Trauki pēc skalošanas nav sausi.

Pārbaudiet skalošanas līdzekļa dozatoru - tas varētu būt tukšs. Tad lietojiet skalošanas līdzekli vai žāvēšanas pastiprinātāju.

Iespējams, trauki ir pārāk ātri izņemti no trauku mazgājamās mašīnas (programma nebija pilnībā beigusi darboties).

Iespējams, iepildīts pārāk maz skalošanas līdzekļa. Attiecīgi koriģējiet skalošanas līdzekļa devu.

7. Trauki un galda piederumi pēc mazgāšanas ir netīri.

Pārbaudiet, vai jūs izmantojat parasto mazgāšanas ciklu, nevis īso vai īpašo ciklu.

Iespējams, ir bijis nepietiekams iepildītā ūdens daudzums vai spiediens. Lietojiet trauku mazgājamo mašīnu laikā, kad ūdens netiek izmantots citiem mājsaimniecības mērķiem (t.i., veļas mazgāšanai vai vannai).

Iespējams, ir bijuši nepareizi salikti trauki. Pārbaudiet, vai liela izmēra trauki nebloķē mazgāšanas līdzekļa dozatoru vai ūdens smidzinātāju. Pareizas trauku ievietošanas instrukciju skatīt trauku mazgājamās mašīnas lietošanas rokasgrāmatā.

Iespējams, ir bijis pārāk mazs trauku mazgāšanas līdzekļa daudzums. Vienmērīgai dozēšanai lietojiet Finish tabletes.

Iespējams, ir bijusi bloķēta izsmidzināšanas svira. Lūdzu, nodrošiniet smidzināšanas sviras rotāciju.

8. Uz caurules ir dzeltena / brūna plēvīte.

Lietojiet Finish trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas līdzekli saskaņā ar norādījumiem uz iepakojuma.

Dzelzs nogulsnes, kas, iespējams, ir ūdenī, var radīt šādu dzeltenu vai brūnu plēvīti. Lai novērstu šādas plēvītes veidošanos, jums būs nepieciešams ūdensapgādes līnijā uzstādīt filtru. Lūdzu, sazinieties ar ūdens apgādes uzņēmumu.

9. Trauku mazgājamās mašīnas iekšējo virsmu klāj balta kārtiņa.

Šeit vainojami cietie ūdens minerāli. Notīriet iekšējo virsmu ar trauku mazgājamās mašīnas tīrītājā Finish samitrinātu sūkli. Nogulsnējumu likvidēšanu no mašīnas veiciet, lietojot Finish trauku mazgājamās mašīnas tīrītāju.

Iespējams, ūdens mīkstināšanas ierīce nav noregulēta atbilstoši krāna ūdens cietības līmenim (šo informāciju jums varēs sniegt vietējais ūdensapgādes orgāns / piegādātājs). Lūdzu skat. rokasgrāmatu un attiecīgi noregulējiet ūdens cietības līmeni.

It tukšs sāls konteiners. Lūdzu, iepildiet sāli.

Nav pienācīgi nofiksējies sāls konteinera vāciņš. Lūdzu, nodrošiniet, lai sāls konteiners būtu pienācīgi aizvērts.

10. Neaizveras mazgāšanas līdzekļa dozators.

Trauciņā ir pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa vai mehānisms ir aizsērējis – tajā ir palicis neizlietotais mazgāšanas līdzeklis.

Vēl viens iemesls tam varētu būt salauzts dozatora aizvēršanās mehānisms. Ja tas ir salūzis, lūdzu, zvaniet remontmeistaram, lai viņš nomainītu dozatoru. Tālruņa numuru jūs atradīsiet trauku mazgājamās mašīnas rokasgrāmatā.

11. Nenofiksējas mazgāšanas līdzekļa dozatora vāciņš.

Pārbaudiet, vai skala ir "off" pozīcijā.

12. Pēc mazgāšanas dozatorā vēl palicis mazgāšanas līdzeklis.

Iespējams, dozatoru ir nobloķējuši mašīnā esošie priekšmeti un tas nevar atvērties. Lūdzu, pārliecinieties, ka pēc trauku ielādes dozators var atvērties.

Iespējams, kad jūs ievietojāt mašīnā mazgāšanas līdzekli, dozators bija mitrs. Pirms mazgāšanas līdzekļa ievietošanas, lūdzu, vienmēr pārbaudiet, lai dozators būtu sauss.

13. Mana trauku mazgājamā mašīna izdala tvaiku.

Neuztraucieties, tas ir gluži normāli. Tvaiki nāk caur ventilācijas atveri no durtiņu aizslēga žāvēšanas cikla laikā.

Lūdzu skatīt arī lietotāja rokasgrāmatu.

14. Mana trauku mazgājamā mašīna nesāk darboties.

  • Pārbaudiet, vai kontakts ir iesprausts kontaktligzdā.
  • Pārbaudiet, vai ir kārtīgi aizvērtas trauku mazgājamās mašīnas durtiņas.
  • Varbūt jums vienkārši ir jāatgriež ūdens krāns?
  • Tīklā iespējams drošinātāja bojājums.

15. Traucēta apakšējās sviras rotācija.

Parasti šādos gadījumos izsmidzinātāja sviru ir nobloķējušas neliela izmēra ēdiena atliekas. Pēc trauku ielādes trauku mazgājamajā mašīnā, lūdzu, vienmēr pārliecinieties, vai izsmidzinātāja svira var rotēt.To jūs varat izdarīt, ar roku mehāniski pagriežot izsmidzinātāja sviru.

Lūdzu skatīt arī trauku mazgājamās mašīnas rokasgrāmatu.